Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • แสง (แบบจุด, แบบพื้นที่เสียง)
  • เสียง (เสียง ณ แหล่งกำเนิด , เสียงสะสมเฉลี่ย , เสียงติดตัวบุคคล)
  • ความร้อน (ความร้อน ณ แหล่งกำเนิด , ความร้อน ณ จุดปฏิบัติงาน )
  • ฝุ่น (ปริมาณฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน Total Dust (TD) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน Respirable Dust (RD)
  • ปริมาณสารเคมีในสถานที่ทำงาน, ในพื้นที่การทำงาน
©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.