Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องระบาย

•           ฝุ่นละออง Total Suspended Particles (TSP)

•           ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

•           ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2 / Nox)

•           ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)

•           ความทึบแสง (Opacity)

•           สารอินทรีย์ระเหยง่าย Organic Vapor (VOCs)

•           โลหะหนักที่ออกจากปล่อยระบายอากาศ 

•           และสารเคมีพารามิเตอร์อื่นๆตามกฎหมายกำหนด ตามมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย และ US.EPA.

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.