Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ (Boiler)

1.กฎกระทรวง กำหนดมาตราความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ.2549 (กระทรวงอุตสาหกรรม)

2.กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตราฐานความปลอดภัยเกี่ยวหม้อไอน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ.2549 (กระทรวงอุตสาหกรรม)

3.กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องคุณสมบัติน้ำสำหรับหม้อไอน้ำ พ.ศ.2549 (กระทรวงอุตสาหกรรม)

4.กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ.2549 (กระทรวงอุตสาหกรรม)

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.