Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป

•           การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)

•           การตรวจวัดละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)

•           การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)

•           ความเร็วลม (WS/WD),

•           แรงสั่นสะเทือน (Vibration)

•           เสียงรบกวน (Level 24 hrs.)

•           การตรวจวัด Sulfur dioxide (SO2) และสารเคมีอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.