Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
การตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องระบาย

       ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พศ. 2549 ให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ (Stack) การตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายอากาศ อาทิ ออกไซด์ของไนโตรเจน, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, คาร์บอนมอนอกไซด์และการตรวจวัดค่าความทึบแสง (Opacity) จากอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน จากปล่องที่ระบายอากาศออกจากโรงงานไม่ว่าจะผ่านระบบบำบัดหรือไม่ก็ตาม อากาศที่ระบายจากการเผาไหม้โดยน้ำมันหรือน้ำมันเตา ถ่านหิน เชื้อเพลิงชีวมวล และเชื้อเพลิงอื่นๆ ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.