Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
การตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป

        ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ คุณภาพของบรรยากาศทั่วไป ของสถาพแวดล้อมของสถานประกอบการต่างๆ อันประกอบไปด้วยการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศได้แก่ ฝุ่นละอองโดยรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กต่ำกว่า 10 ไมครอน, การตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ, การตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง, การตรวจวัดความเร็วลม ทิศทางลม และการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.