Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
รายละเอียดสินค้า

รหัสสั่งสินค้า

TH805-DRY005-00  ถังดับเพลิง พี.เอ็ม.ซี. ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 5 ปอนด์ รุ่น PX111
TH805-DRY010-00  ถังดับเพลิง พี.เอ็ม.ซี. ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ รุ่น PX112
TH805-DRY015-00  ถังดับเพลิง พี.เอ็ม.ซี. ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ รุ่น PX113
TH805-DRY020-00  ถังดับเพลิง พี.เอ็ม.ซี. ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 20 ปอนด์ รุ่น PX114

ถังดับเพลิง พี.เอ็ม.ซี. ชนิดผงเคมีแห้ง รุ่น PX111

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

เป็นเครื่องดับเพลิง เอนกประสงค์สามารถดับเพลิงสามประเภท คือ A B และ C ได้

เป็นถังดับเพลิงชนิดสะสมแรงดัน ก๊าซไนโตรเจน ผสมผงเคมีแห้ง

Dry & Co2Fire Rating ABC

ถังดับเพลิง เคมีแห้ง ถังดับเพลิง พี.เอ็ม.ซี. ชนิดเคมีแห้ง ถังดับเพลิง พี.เอ็ม.ซี. ชนิดเคมีแห้ง

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.