Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : PR136

ตลับไส้กรอง 3 เอ็ม รุ่น 6003 สำหรับหน้ากากไส้กรองคู่ รุ่น 7500

 

Product: ตลับกรองแก๊สและไอระเหย
Brand: 3M
Model: 6003
รายละเอียดสินค้า
Organic Vapor/Acid Gas
ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย
และกรดแก๊ส

 

 

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.