Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
รายละเอียดสินค้า

รหัสสั่งสินค้า

TH802-HALO10-00  ถังดับเพลิง พี.เอ็ม.ซี. ชนิด HALOTON ขนาด 10 ปอนด์ รุ่น PX103
TH802-HALO15-00  ถังดับเพลิง พี.เอ็ม.ซี. ชนิด HALOTON ขนาด 15 ปอนด์ รุ่น PX104
TH803-BFN210-00   ถังดับเพลิง พี.เอ็ม.ซี. ชนิด สารเหลวระเหย NON CFC ขนาด 10 ปอนด์ รุ่น PX1063
TH803-BFN215-00   ถังดับเพลิง พี.เอ็ม.ซี. ชนิด สารเหลวระเหย NON CFC ขนาด 15 ปอนด์ รุ่น PX1064

ถังดับเพลิง พี.เอ็ม.ซี. ชนิดฮาโลตอน รุ่น PX103

ถังดับเพลิง พี.เอ็ม.ซี. ชนิด สารเหลวระเหย NON CFC PX105

เครื่องดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (น้ำยา Haloton / น้ำยา บีเอฟ 2000) ประเภท Non-CFC

เป็นสารระเหยสะอาดซึ่งไม่ทิ้งคราบสกปรก เหลือทิ้งไว้ มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงทั่งสาม ประเภทคือ A B และ C

เวลาฉีดใช้ไม่มีสารตกค้างเหมาะกับอุปกรณ์ที่มีราคาสูง หรือละเอียดอ่อน

เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือบริเวณ ห้องคลีนรูม ฯลฯ

Haloton Fire Rating ABC

©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.