Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
บริษัท พี.เอ็ม.ซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด และบริษัท พี.เอ็ม.ซี. อินดัสเตรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการ งานด้านระบบวิศวกรรมโรงงาน งานด้านบริการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุน ถังดับเพลิงและอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่มีคุณภาพและมาตราฐานอย่างครบวงจร รองรับตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยแยกประเภทดังนี้
ความสำเร็จทางธุรกิจไหวพริบ และความเชี่ยวชาญเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ ด้วยประสบการณ์การให้บริการ มากกว่า 15 ปี "เรามุ่งมั่นและตั้งใจ ให้บริการอย่าง Professional สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่" จึงทำให้ลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ สามารถเชื่อมั่นในมาตราฐานการให้บริการต่างๆของเราได้เป็นอย่างดี
©2016PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.